Greenpeace: verlies 14 natuurgebieden dreigt door stikstof

Greenpeace: verlies 14 natuurgebieden dreigt door stikstof ANP

Als de stikstofuitstoot in Nederland niet in een sneller tempo wordt gereduceerd, dreigen veertien beschermde natuurgebieden verloren te gaan of onherstelbare schade op te lopen. Die conclusie trekt Greenpeace op basis van een studie door ecoloog Roland Bobbink en collega's van onderzoekcentrum B-WARE en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deden dit onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie.

Het gaat om natuurgebieden zoals de zandverstuiving op het Kootwijkerzand en de Hoge Veluwe, veengebieden zoals de Alde Feanen, de Nieuwkoopse Plassen of de Noord-Hollandse duinen. Volgens de onderzoekers verstoort de overmaat aan stikstof het functioneren van ecosystemen met als gevolg dat de kenmerkende biodiversiteit instort. Wat overblijft, aldus Greenpeace, zijn "verzuurde en door stikstof overbemeste gebieden" waar steeds minder levenssoorten leven die uniek zijn voor Nederland en Europa.