Groene organisaties: kabinet op dood spoor met stikstofbeleid

Groene organisaties: kabinet op dood spoor met stikstofbeleid ANP

Een dag nadat de landbouwlobby het stikstofoverleg met minister Carola Schouten (Landbouw) staakte, maken ook milieuorganisaties duidelijk dat het kabinet ook niet op hun steun hoeft te rekenen met de huidige plannen. Volgens Mobilisation for the Environment (MOB), Greenpeace en vereniging Leefmilieu zit het kabinet "op een dood spoor". Ze voorspellen dat het onlangs ingestelde stikstofregistratiesysteem geen stand zal houden voor de rechter.

De organisaties hekelen het feit dat de minister vooral veelvuldig heeft overlegd met de landbouwsector. Ze willen "eindelijk als serieuze gesprekspartner" worden beschouwd en doen zelf voorstellen om de stikstofuitstoot te verlagen. Kort samengevat komen die erop neer dat iedere sector zijn stikstofuitstoot met 50 procent moet verminderen in tien jaar. Dat getal moet bindend zijn, vinden ze. Ook moet het kabinet volgens hen nog eens goed kijken naar de hoge stikstofuitstoot van biomassacentrales.

"Het kabinet heeft de afgelopen tien maanden getracht een immens natuurprobleem op te lossen samen met vrijwel uitsluitend vertegenwoordigers van de agrarische sector", stelt voorzitter Johan Vollenbroek van MOB. "Het Landbouw Collectief zal de intensieve veehouderij met man en macht blijven verdedigen, terwijl juist deze sector de grootste bijdrage aan de stikstofcrisis levert. Dat je met deze partij tot een oplossing komt, is wishfull thinking geweest."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu