Grootste aantal winkeldiefstallen in vijf jaar tijd in oktober. Politie tast in het duister over plotselinge stijging

Winkeldiefstal. Foto: DVHN

De politie heeft vorige maand het hoogste aantal winkeldiefstallen geregistreerd in vijf jaar tijd, blijkt uit data van de politie zelf.

Een verklaring voor die stijging heeft de politie niet. Of de stijging komt door een hogere aangiftebereidheid of doordat er sprake is van meer winkeldiefstallen is dus niet duidelijk.