Grote zorgen over nieuwe zoutwinning in Waddenzee

Grote zorgen over nieuwe zoutwinning in Waddenzee ANP

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming willen dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) een stokje steekt voor de aanstaande start van een nieuwe zoutwinning uit de bodem van de Waddenzee. De drie organisaties stellen dat de Duitse zoutwinner ESCO en het Nederlandse dochterbedrijf Frisia hun vergunning niet op orde hebben. Zoutwinning heeft volgens de organisaties ingrijpende gevolgen voor de natuur in werelderfgoed Waddenzee.

De zoutwinner kreeg in 2015 een vergunning voor het winnen van 32 miljoen ton zout in de komende dertig jaar. Maar na twee mislukte proefboringen heeft het bedrijf besloten om de winlocatie op te schuiven naar het noordoosten boven Harlingen. Ook zou het bedrijf op een andere manier willen werken. Volgens de natuurorganisaties is er dus een nieuwe vergunning nodig, inclusief een nieuwe natuur- en milieutoets. Zonder vergunning kan het bedrijf niet starten.

Door zoutwinning ontstaat in de Waddenbodem een diepe kom. Vogels voor wie de wadplaat belangrijk is, kunnen hun voedsel dan niet meer bereiken. Populaties van de scholekster en de kanoetstrandloper lopen serieus de kans in te storten, aldus de organisaties. De wadvogels hebben het toch al moeilijk door de zeespiegelstijging. Ook zou er onopgemerkt schade kunnen ontstaan aan de natuur van het werelderfgoed.

De organisaties willen dat Wiebes zorgt voor de noodzakelijke bescherming van "het unieke natuurgebied". De Tweede Kamer praat donderdag met Wiebes over mijnbouw, waar zoutwinning een onderdeel van is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu