Inwoners Dordrecht blootgesteld aan stof PFOA

Inwoners Dordrecht blootgesteld aan stof PFOA ANP

Mensen die in Dordrecht in de buurt hebben gewoond van de chemiefabriek DuPont/Chemours, zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Die waarden waren hoger dan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is toegestaan. Er zijn meerdere scenario's doorgerekend, en in het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden, meldt het RIVM woensdag.

Het RIVM heeft gekeken naar verspreiding van de stof in de periode 1970 tot 2012. Rond de fabriek is geen sprake van een verhoogde blootstelling aan PFOA via drinkwater. Maar mensen zijn wel via de lucht aan de stof blootgesteld. Er komt aanvullend onderzoek. Daarna wordt bepaald of een gezondheidsonderzoek onder omwonenden zinvol is.

Het RIVM zegt woensdag dat bij een chronische blootstelling aan PFOA, zoals bij het bedrijf in Dordrecht, gezondheidseffecten (zoals aan de lever) niet zijn uit te sluiten. Uit dierproefstudies blijkt dat het extra risico op kanker beperkt lijkt. Concretere duidingen van mogelijke gezondheidseffecten zijn op basis van het onderzoek dat nu is gedaan, niet te geven.

PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend.

Mogelijke gezondheidseffecten bij werknemers vallen buiten het bereik van dit onderzoek, zegt RIVM. Daar is meer onderzoek voor nodig.

De directie van het chemiebedrijf besloot woensdag na overleg met vakbond FNV dat werknemers en oud-werknemers die bij de productie betrokken zijn, op kosten van de onderneming hun bloed kunnen laten testen op giftige stoffen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu