Jongeren: privacy in geding bij strenge digitale controle toets

Jongeren: privacy in geding bij strenge digitale controle toets ANP

Politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties hebben bezwaren geuit tegen scholen die een te ingrijpende digitale surveillance doen bij toetsen die studenten thuis afnemen. Volgens de jongeren heeft deze een grote impact op de privacy van studenten.

Bij deze vorm van controle wordt met een webcam en bepaalde software gekeken naar het gedrag van een student en of die bijvoorbeeld niet spiekt. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat deze vorm van controle alleen mag als er geen alternatieven zijn, zeggen de politieke jongerenorganisaties.