Jongeren 'staan onder druk' en willen meer inspraak in beleid

Jongeren 'staan onder druk' en willen meer inspraak in beleid ANP

De Nationale Jeugdraad heeft de Tweede Kamer opgeroepen om te zorgen voor meer inspraak van jongeren bij het bepalen van het beleid. De jongerenorganisatie meent dat "de positie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan".

"Leenstelsel en studieschulden, een slechte positie op de woningmarkt, toenemende prestatiedruk, tijdelijke contracten, groeiende kansenongelijkheid, onzekere toekomst door klimaatverandering", somt de Nationale Jeugdraad de problemen op in een rapport dat woensdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de voortgang van de zogenoemde SDG's, oftewel 'sustainable development goals' (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Die zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Maatschappelijke uitdagingen

"Als we naar de toekomst kijken, dan hebben we flink wat grote maatschappelijke uitdagingen voor de boeg. Die vragen om de inzet, de creativiteit en het leiderschap van jongeren", aldus Floor Brands, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. "Investeer dan ook in onze generatie, zodat wij ons weer ten volle kunnen inzetten. Neem onze zorgen serieus. En luister naar onze ideeën voor de toekomst."

De Nationale Jeugdraad schreef het hoofdstuk in het SDG-rapport in samenwerking met andere jongerenorganisaties. Gezamenlijk doen ze een serie concrete aanbevelingen aan het kabinet om de startpositie en het toekomstperspectief van jongeren te verbeteren.

Anoniem solliciteren

De aanbevelingen variëren van anoniem solliciteren om discriminatie - onder meer op leeftijd - tegen te gaan, tot het verlagen van de stemgerechtigdeleeftijd tot zestien jaar. Tevens wensen de jongerenorganisaties "een plek aan de formatietafel".

De Nationale Jeugdraad is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. De organisatie wil ervoor zorgen "dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen".

Nieuws

Meest gelezen

menu