Kaag: meer investeren in woningen en publieke sector

Kaag: meer investeren in woningen en publieke sector ANP

De komende jaren zijn forse investeringen nodig, vooral in de woningbouw maar ook in de publieke sector. Dat schrijft Sigrid Kaag, topfavoriet voor het lijsttrekkerschap van D66 bij de verkiezingen van volgend jaar, in een economisch pamflet.

Volgens Kaag heeft de nadruk sinds de vorige crisis te veel gelegen op het terugdringen van de staatsschuld. "Daarvoor zijn ook maatregelen genomen die niet verstandig waren zoals belastingverhogingen en het bevriezen van de lonen van mensen in publieke dienst. Die keuzes kunnen we niet nog een keer maken."

Kaag wil verdere afbraak voorkomen. "We moeten investeren in publiek werk, het werk dat ons samenleven mogelijk maakt. Want niemand kan leven van waardering alleen." Maar het draait om meer dan salarissen. "Er moet een einde komen aan strikte voorschriften uit de torens van Den Haag, waardoor er bijna meer tijd gaat zitten in gedetailleerde verantwoording dan waar het echt om gaat."

Ook in de bouw is een extra impuls hard nodig. "We moeten hier meer investeren dan tot nu toe is bepleit, ook door mijn eigen partij", vindt Kaag. Zij wijst erop dat nog altijd veel mensen met een normaal inkomen geen betaalbare woning kunnen vinden. "Daarom wil ik in ieder geval de opbrengst van de verhuurdersheffing teruggeven aan woningcorporaties, zodat ze meer kunnen bouwen."

Ook in het onderwijs wil Kaag meer investeren dan de afgelopen jaren is gebeurd. Zij wijst op de gezondheidszorg, waar de uitgaven meegroeien met de demografische ontwikkeling. En op defensie, waar de uitgaven volgens NAVO-afspraken gekoppeld zijn aan de economische groei. "Zou het dan niet logisch zijn om ook voor onderwijs automatische structurele groei mogelijk te maken?"

Ook kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven verdienen volgens Kaag meer aandacht van een volgend kabinet. "Ze voorzien in banen. Maar ze hebben ook een rol in de bevordering van de sociale samenhang in ons land. Ze steunen sportclubs, scholen, kerken, theaterclubs en orkesten. Het is de boekhandelaar die onze kinderen leert lezen en het is de dönerzaak op de hoek waar de buurt elkaar leert kennen."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu