Kabinet investeert in toekomstige economische groei

Kabinet investeert in toekomstige economische groei ANP

De plannen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staan ook volgend jaar nog in het teken van de coronacrisis. Veel geld en aandacht zal besteed worden aan behoud van werkgelegenheid. Maar mede met het Nationaal Groeifonds is er ook oog voor het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn.

Vanuit dat het fonds kan de komende vijf jaar bij elkaar 20 miljard euro worden geïnvesteerd in projecten die de economie sterker maken. Op de begroting van het ministerie voor volgend jaar is daarnaast in totaal 1 miljard euro beschikbaar voor maatregelen om innovatie te stimuleren, groeibedrijven te ondersteunen en voor baanbehoud en omscholing in het midden- en kleinbedrijf.