Kabinet vraagt Kamer om snelle behandeling stikstofplannen

Kabinet vraagt Kamer om snelle behandeling stikstofplannen ANP

Landbouwminister Carola Schouten dringt aan op een snelle behandeling van haar stikstofplannen in de Tweede Kamer. Liefst voor de kerstvakantie moet dat proces zijn afgerond, aldus de bewindsvrouw.

"Voor een voortvarende aanpak van de stikstofproblematiek en van het natuurherstel zijn een heldere wettelijke doelstelling en een helder wettelijk kader essentieel", zegt Schouten. Daar moet wat haar betreft dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid over komen.