Kabinet worstelt met eigen voorstel om flexwerkers te helpen

Kabinet worstelt met eigen voorstel om flexwerkers te helpen ANP

Het kabinet zoekt naar een manier om ontslagen flexwerkers te ondersteunen die niet in aanmerking komen voor een WW- of bijstandsuitkering. Na overleg met gemeenten en uitkeringsinstantie UWV is er één "reële mogelijkheid" gevonden: de Tofa, waarbij mensen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming van 600 euro per maand voor drie maanden krijgen. "Deze regeling is weliswaar uitvoerbaar, maar kent grote nadelen", zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Daarom wil hij er eerst over in gesprek met de Tweede Kamer.

Het verzoek om de tienduizenden flexwerkers die tussen wal en schip vallen tegemoet te komen kwam ook van de Tweede Kamer. Het gaat niet alleen om ontslagen flexwerkers, maar ook om flexwerkers die een flink deel van hun inkomen zien wegvallen. Op initiatief van de PvdA vroegen partijen het kabinet naar een regeling te zoeken. Aan de Kamer schrijft Koolmees dat er zes opties zijn onderzocht, waarvan de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten "de enige technisch uitvoerbare regeling is die op korte termijn mogelijk is".