Kamer in hoorzitting gewezen op beperkte kennis discriminatie

Kamer in hoorzitting gewezen op beperkte kennis discriminatie ANP

De Tweede Kamer heeft nog weinig grip op de aard en omvang van discriminatie in Nederland. Dat kwam donderdag naar voren in een hoorzitting in de Kamer, waarin deskundigen op het gebied van discriminatie door de commissie Binnenlandse Zaken werden ondervraagd.

De commissieleden werden er tijdens de drie uur durende hoorzitting meerdere malen op gewezen dat er nog onvoldoende kennis is over de definitie en omvang van het probleem. Lieselotte Blommaert van de Radboud Universiteit, specialist op het gebied van ongelijkheid op de arbeidsmarkt, zei onder meer: "Discriminatie op de arbeidsmarkt is een feit, dat weten we al veertig jaar. Maar over de verklaringen voor discriminatie weten we nog minder dan over hoeveel het voorkomt."

Donderdag maakte het College voor de Rechten van de Mens bekend dat mensen met een beperking nog te weinig worden betrokken bij het maken van beleid in Nederland. Die participatie in beleidsvoering is een van de eisen uit het VN-verdrag Handicap, aldus het College in een jaarlijkse rapportage. Volgens Jan-Peter Loof van het College, ook aanwezig tijdens de hoorzitting, komen de meeste klachten over discriminatie van mensen met een beperking of een chronische ziekte.

Analyseren

Er moet dan ook meer aandacht komen voor verschillende vormen van discriminatie, aldus Helga de Valk van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Er wordt veel gesproken over discriminatie van mensen met een migratieachtergrond, "maar we moeten ons niet blindstaren op slechts één definitie", aldus De Valk. Zo worden andere vormen zoals leeftijdsdiscriminatie in de toekomst volgens haar steeds omvangrijker.

Ook volgens Linda Nooitmeer, van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, is nadenken over de definitie van discriminatie, waaronder racisme, essentieel. "Pas daarna kunnen we komen tot plannen voor het uitbannen van institutioneel racisme." Mitchell Esajas, medeoprichter van onderzoeksplatform The Black Archives: "We moeten eerst het begrip analyseren en benoemen en pas dan beleid maken."

Tijdens de hoorzitting meldde Esajas dat het pand van zijn organisatie eerder op donderdag werd beklad. Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte, ook aanwezig bij de hoorzitting, is het vandalisme een aanwijzing voor de aanwezigheid van racisme en discriminatie. "Racisme ís een groot probleem. Dit bewijst het weer," aldus de politicus op Twitter.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu