Kamer stemt tegen extra salarisverhoging voor de zorg

Kamer stemt tegen extra salarisverhoging voor de zorg ANP

In de Tweede Kamer is woensdag opnieuw geen meerderheid gevonden voor het structureel verder verhogen van de salarissen in de zorg. Twee moties daartoe - één van SP, GroenLinks en PvdA en één van de PVV - werden in een hoofdelijke stemming verworpen. De coalitiepartijen stemden tegen.

Een derde motie van de SP, GroenLinks en de PVdA, om de voorgenomen verlaging van de winstbelasting te schrappen, werd ook verworpen.