Kamer wil makkelijker omgangsregeling grootouders met kleinkind

Kamer wil makkelijker omgangsregeling grootouders met kleinkind ANP

Het moet voor oma's en opa's makkelijker worden omgang te regelen en onderhouden met hun kleinkind als dit door omstandigheden niet of te weinig gebeurt. Dat kan het geval zijn na een echtscheiding van hun eigen kind, waardoor ze hun kleinkind minder of niet meer zien. De Tweede Kamer stemde voor een voorstel van het CDA dat het kabinet verzoekt om voor grootouders de juridische drempel te verlagen om een omgangsregeling te krijgen.

Volgens onderzoekers ligt die drempel in de rechtspraktijk in Nederland relatief hoog in vergelijking met omringende landen. De Kamer wil daarom een andere uitleg van het juridische begrip van "een nauwe persoonlijke betrekking" en de wens van het kind leidend laten zijn in de omgangsafspraken.

Nieuws

menu