Kamer wil sneller actie tegen racisme en discriminatie

Kamer wil sneller actie tegen racisme en discriminatie ANP

Het kabinet moet meer en sneller werk maken van de aanpak van discriminatie en racisme. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het te lang duurt tot er concrete maatregelen worden getroffen op de terreinen waar het misgaat, zoals op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, de woonsector en bij de politie. Aanleiding voor het debat was onder meer het Turkse gezin in Giethoorn dat na langdurig getreiter en intimidatie verhuisde, ook omdat de politie niet adequaat optrad.

Onder meer D66, PvdA, GroenLinks, DENK, SP, Partij voor de Dieren en Volt toonden zich ontevreden over het landelijke beleid tot nu toe. DENK-Kamerlid Stephan van Baarle kwam met een steekwagen de plenaire zaal binnen met drie dozen vol onderzoeken naar racisme en discriminatie. Volgens hem zijn de gegevens er al lang, maar heeft de overheid nog steeds te weinig oog voor de aanpak. Het ontbreekt niet aan goede voornemens, maar de plannen zijn lege hulzen en is er geen geld uitgetrokken voor de bestrijding, aldus Van Baarle.

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) sprak dat tegen. Elk jaar is er 12 miljoen euro extra vrijgemaakt om discriminatie aan te pakken. Ook gemeenten krijgen geld daarvoor, maar de PvdA wees erop dat dit geld niet is geoormerkt en ze het geld soms in iets anders steken. Ook willen partijen dat de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme meer bevoegdheden en armslag krijgt om goede plannen te maken en uit te kunnen voeren.

Politiemeldingen

Ook CDA en VVD wilden weten wanneer precies welke verbeteringen worden ingezet. "Nederland is een van de meest tolerante landen ter wereld, maar toch is discriminatie en racisme onderdeel van onze samenleving en dat is onacceptabel", zei Hatte van der Woude van de VVD. JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans stelde dat Nederland geen racistisch land is, maar dat er wel racisten zijn onder de bevolking "en dat is altijd fout". Hij vindt dat de discussie erg is opgeblazen. Dat duizenden meldingen bij de politie bijvoorbeeld leiden tot slechts enkele tientallen veroordelingen, zegt volgens Eerdmans juist dat mensen dáchten dat ze gediscrimineerd worden, maar bleek dat niet zo.

De al aangekondigde discriminatierechercheurs beginnen rond de zomer, meldde justitieminister Dilan Yeşilgöz. Zij zullen de politie-eenheden helpen en ondersteunen bij de aangiften van discriminatie. Ook zullen ze onderzoeken hoe de werkwijze verloopt en kijken hoe het beter kan.

Nieuws

Meest gelezen

menu