Kinderopvang: OMT-advies onduidelijk, open basisscholen helemaal

Kinderopvang: OMT-advies onduidelijk, open basisscholen helemaal ANP

De kinderopvangbranche vindt dat na de meivakantie niet alleen de kinderopvang en buitenschoolse opvang, maar ook de basisscholen weer volledig open moeten gaan. Het advies van de gezondheidsexperts van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om basisscholen half open te stellen is "heel onduidelijk", oordeelt directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

"Of het is helemaal veilig, of niet", zegt Bijlsma. Ze vreest dat het instellen van verschillende regimes tot veel onrust onder ouders en gezinnen zal leiden. Ook voorziet Bijlsma problemen met de bezetting als het kabinet het advies volgt en kinderen maar de helft van de tijd naar school mogen. "De kinderopvang is complementair aan het onderwijs. Wij zijn flexibel, maar ik vraag mij af: hoe dan?" Als het zover komt, moeten wat Bijlsma betreft landelijke afspraken worden gemaakt tussen opvang en onderwijs.