Klacht Vogelbescherming om weidevogels

Klacht Vogelbescherming om weidevogels ANP

De Vogelbescherming vindt dat Nederland ondanks herhaaldelijk aandringen te weinig doet om de weidevogels van de ondergang te redden. De natuurorganisatie dient daarom een klacht in bij de Europese Commissie.

Volgens de Vogelbescherming gaat het al tientallen jaren slecht met de weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en veldleeuwerik. Het aantal vogels neemt al tientallen jaren af. In de jaren tachtig leefden er ruim 100.000 paar in Nederland. Dat zijn er nu nog maar dan 30.000.

De regering werd vorig jaar door een Kamermeerderheid opgeroepen zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om de weidevogels te redden. Dat plan is er nu, maar de Vogelbescherming vindt dat het een plan is zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen. Om de dieren echt te redden zijn vergaande maatregelen noodzakelijk.

De organisatie hoopt dat Nederland door de Europese Commissie wordt verplicht om die maatregelen te nemen.

Nieuws

Meest gelezen

menu