Kritiek van juristen op subsidie Kroondomeinen Het Loo

Kritiek van juristen op subsidie Kroondomeinen Het Loo ANP

De 4,7 miljoen euro subsidie die koning Willem-Alexander krijgt voor Kroondomein Het Loo is onrechtmatig verleend. Dit stellen drie vooraanstaande juristen op basis van de subsidiebeschikking die het tv-programma Zembla in handen heeft.

Uit de beschikking blijkt volgens Zembla dat de overheid de koning vrijstelt van belangrijke voorwaarden. Dit is volgens de experts in strijd met de wet. Door de vrijstelling mag de koning een gebied van 7200 hectare, zo'n driekwart van het hele natuurgebied, drie maanden per jaar voor het publiek gesloten houden.

Nieuws

menu