Kwart Nederlanders is nog kerkelijk

Nog maar een kwart van de Nederlanders noemt zich kerkelijk. Maar nog eens 27 procent ziet zichzelf als ‘ongebonden’ gelovig of spiritueel.

Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde rapport God in Nederland , een initiatief van de KRO, de vijfde editie sinds 1966. Er werden dit keer 2100 mensen geënquêteerd.

Tien jaar geleden noemde nog een derde van de Nederlanders zich kerkelijk. De onderzoekers spreken van een ,,wijkend christendom’’. Naast deze trend zien ze nog een tweede ontwikkeling: een ‘grenzeloze’ spiritualiteit die kerkmuren en religies overstijgt. Dat maakt de religieuze kaart behoorlijk onoverzichtelijk. Mensen noemen zich bijvoorbeeld protestant én boeddhist en zelfs katholiek én atheïst (gelooft niet in God).

Dat levert dan dit beeld op: het aantal atheïsten en agnosten (weten niet of er een God is) steeg sinds 2006 flink: van 40 naar 58 procent. Maar tegelijkertijd staat niet meer dan 41 procent van de bevolking als seculier (niet-kerkelijk en niet-gelovig) te boek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu