Langere vergunning voor nieuwe windparken op zee

Geen vat hebben op wat er in je directe leefomgeving gebeurt, voelt slecht. Foto: ANP

Nieuwe windparken op zee krijgen straks een langere vergunningsduur van maximaal veertig jaar. Nu is dat nog dertig jaar. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) wil de vergunningsduur verlengen om windenergie aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Ontwikkelaars hebben hierdoor meer zekerheid over de afzet van elektriciteit en meer tijd om hun investeringen terug te verdienen.

De bouw van windparken op zee is een belangrijke pijler van het klimaat- en energiebeleid. Het ministerie wijst op windpark Borssele, dat vorige maand de eerste elektriciteit leverde aan het net. Vanaf begin 2021 levert dat een hoeveelheid elektriciteit op die gelijk is aan het verbruik van 2 miljoen huishoudens.

Om de langere vergunningstermijn mogelijk te maken, zal Wiebes nog voor de zomer een nota van wijziging indienen op de Wet Windenergie op Zee.

Windparken die al een vergunning hebben, kunnen na ongeveer twintig jaar een verlenging ervan aanvragen, zo zal in het nieuwe wetsvoorstel worden geregeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu