Leerkrachten bijeen: hoe krijgen we de scholieren weer ‘aan’ na corona? 'Focus moet nu liggen op mentaal welzijn'

Foto: ANP

De scholen werken weer als vanouds, maar de leerlingen niet. Sinds corona letten ze veelal slechter op, kunnen ze soms niet goed plannen, vinden ze voorbereiden op een toets nogal eens lastig en zijn antwoorden op vragen meermaals kort en inhoudsloos. Ze doen minder met alles mee en kunnen zelfs apathisch overkomen.

Verschillende onderzoeken wijzen dat al uit en de ontwikkelingen baarden Matthijn Tromp, leraar wiskunde aan een vmbo in Haarlem, zoveel zorgen dat hij aan de bel trok bij collega’s en deskundigen om samen te zoeken naar oplossingen. Het is een actie die bepaald niet zonder gevolgen blijft.