Maatregelen om huiselijk geweld in crisis beter te signaleren

Maatregelen om huiselijk geweld in crisis beter te signaleren ANP

Om een toename in huiselijk geweld tijdens de 'intelligente corona-lockdown' tegen te gaan, start het kabinet een voorlichtingscampagne voor slachtoffers en andere betrokkenen. Daarnaast krijgen mensen die in het onderwijs en bijvoorbeeld jeugdbescherming werken richtlijnen hoe om te gaan met signalen van geweld achter de voordeur.

Dat meldt minister Hugo de Jonge. De PvdA en andere partijen in de Tweede Kamer vroegen aandacht voor dit onderwerp. Nu Nederlanders vooral thuiszitten en het publieke leven bijna platligt, zijn signalen van huiselijk geweld lastiger op te pikken. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat "huiselijk geweld in tijden van spanning aanzienlijk toeneemt".

Nieuws

menu