Meer 15-jarigen hebben moeite met lezen

Meer 15-jarigen hebben moeite met lezen ANP

De groep leerlingen die moeite heeft met lezen groeit. Een kwart van de 15-jarigen is onvoldoende geletterd om mee te kunnen komen in de maatschappij. Dit staat in het rapport De staat van het onderwijs 2020 dat woensdag werd gepresenteerd.

In het rapport van de Inspectie van het Onderwijs staat dat 24 procent van de 15-jarige leerlingen niet in staat is de hoofdgedachte uit een tekst te halen. In 2003 gold dit nog voor 11 procent van de leerlingen. Dit betekent dat ze een bijsluiter, een brief van de overheid of van school niet goed begrijpen. Dit geldt vooral voor vmbo-leerlingen en voor leerlingen met lager opgeleide ouders, staat in het rapport.

De afname van de leesvaardigheid lijkt op bijna alle niveaus in het onderwijs te spelen. Ook de groep excellente lezers wordt kleiner. De ontwikkeling van de leesvaardigheid hangt samen met leesplezier.

Behalve in het praktijkonderwijs neemt het leesplezier op alle niveaus van het voortgezet onderwijs af. Ongeveer 60 procent van de leerlingen leest alleen als het moet of om informatie op te zoeken en 40 procent vindt lezen tijdverspilling. Van de 15-jarigen vindt 1 op de 3 zichzelf geen goede lezer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu