Meer hulp voor van opzet beschuldigde toeslagenouders

Foto: ANP .

Ouders van wie de kinderopvangtoeslag is stopgezet omdat ze ervan werden beschuldigd te hebben gesjoemeld met hun aangifte, krijgen te horen waarom de Belastingdienst ze het stempel 'opzet of grove schuld' hebben gekregen. Op aandringen van de Tweede Kamer belooft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) deze ouders meer hulp te bieden als zij om compensatie vragen.

Mensen kregen zo’n predicaat als ze bewust onjuist of onvolledige informatie hadden ingevuld bij het aanvragen van een toeslag, of als ze ernstig nalatig waren geweest in het geven van informatie aan de Belastingdienst. De toeslag werd teruggevorderd en de mensen kregen geen betalingsregeling.

Nieuws

menu