Meer inzet, trainingen en campagnes om suïcide te voorkomen

Meer inzet, trainingen en campagnes om suïcide te voorkomen ANP

De komende vijf jaar wil het kabinet sterker inzetten op het voorkomen van zelfmoord. Zo moet het taboe op suïcide verder worden doorbroken, zodat mensen hierover "durven en leren te praten". Ook komen er campagnes en trainingen die ertoe moeten leiden dat meer mensen, bedrijven en organisaties beter signaleren dat mensen suïcidaal zijn en hoe zij dan het beste kunnen handelen.

Het zijn enkele doelstellingen uit de derde landelijke agenda suïcidepreventie, die staatssecretaris Paul Blokhuis donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jaarlijks stappen ongeveer 1800 mensen uit het leven, gemiddeld 5 per dag. Van hen is 60 procent "niet in beeld" bij met een zorgverlener, maar wel bij anderen, zoals docenten, wijkteams of schuldhulpverleners.