Meer 'ontwikkelruimte' voor leraar

Meer 'ontwikkelruimte' voor leraar ANP

Leraren moeten meer tijd krijgen om te kunnen werken aan de ontwikkeling van hun vak en verbetering van het onderwijs. De VO-raad pleit er daarom voor om scholen gedurende de komende kabinetsperiode per jaar per voltijds leraar honderd uren extra te geven om die ruimte op schoolniveau en in overleg met het lerarenteam te creëren. De VO-raad becijfert dat daar vier jaar lang maximaal 300 miljoen euro voor nodig is. Donderdag presenteert de organisatie een actieplan.

Het plan, met zeven actiepunten, kwam er na veel overleg met leraren, schoolleiders en -bestuurders. Daaruit bleek dat leraren vinden dat ze weinig tijd hebben om goed te werken aan hun professionele ontwikkeling maar ook aan het verbeteren van het onderwijs. Scholen kunnen daar iets aan doen door bijvoorbeeld anders te organiseren, en onnodige regels en administratie te schrappen.

Het actieplan moet van het leraarschap ,,een nog aantrekkelijker beroep om in te werken'' maken, vindt VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller. De VO-raad vertegenwoordigt schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs noemt het in een reactie ,,vanzelfsprekend belangrijk'' dat scholen tijd vrij spelen voor leraren om lessen voor te bereiden en zich bij te scholen. Het kabinet heeft daar al fors extra in geïnvesteerd, oplopend tot 369 miljoen per jaar in 2018. Bovendien lopen er afspraken met de scholen over de inzet van dat geld voor professionalisering, en met werkgevers en vakbonden over vrije uren voor bijscholing. ,,Een deel van de scholen heeft de daad bij het woord gevoegd. We zien echter dat ook nog veel geld op de plank is blijven liggen'', stelt een woordvoerder. Het departement adviseert de scholen ,,goed gebruik te maken van de mogelijkheden die er al zijn''.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu