Meer 'ontwikkelruimte' voor leraar

Meer 'ontwikkelruimte' voor leraar ANP

Leraren moeten meer tijd krijgen om te kunnen werken aan de ontwikkeling van hun vak en verbetering van het onderwijs. De VO-raad pleit er daarom voor om scholen gedurende de komende kabinetsperiode per jaar per voltijds leraar honderd uren extra te geven om die ruimte op schoolniveau en in overleg met het lerarenteam te creëren. De VO-raad becijfert dat daar vier jaar lang maximaal 300 miljoen euro voor nodig is. Donderdag presenteert de organisatie een actieplan.

Het plan, met zeven actiepunten, kwam er na veel overleg met leraren, schoolleiders en -bestuurders. Daaruit bleek dat leraren vinden dat ze weinig tijd hebben om goed te werken aan hun professionele ontwikkeling maar ook aan het verbeteren van het onderwijs. Scholen kunnen daar iets aan doen door bijvoorbeeld anders te organiseren, en onnodige regels en administratie te schrappen.

Nieuws

menu