Bindend studieadvies wordt uitgesteld: meer tijd voor student om genoeg studiepunten te halen

Meer tijd voor student om genoeg studiepunten te halen ANP

Eerstejaarsstudenten die door de coronacrisis dit jaar niet genoeg studiepunten halen om door te mogen met hun opleiding, krijgen meer tijd. Ze kunnen ook volgend collegejaar nog aan het zogeheten bindend studieadvies (bsa) voldoen, heeft het kabinet afgesproken met de universiteiten en hogescholen.

Een eerstejaars die niet genoeg vorderingen boekt, krijgt normaliter aan het eind van het jaar het 'bindende advies' om de studie te staken. Maar veel studenten lopen nu vertraging op door de opmars van het coronavirus en de rigoureuze maatregelen om die te stuiten.

Veel universiteiten en hogescholen zijn vrijwel gesloten. Het onderwijs op afstand komt door bijvoorbeeld logistieke problemen en onwennigheid nog niet overal goed uit de verf. Het kan maanden duren voor de collegezalen weer opengaan.

Doorstromen

Studenten die daardoor vertraging oplopen en hun bsa niet halen, mogen toch doorstromen naar het volgende collegejaar, meldt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Daarin moeten ze alsnog aan de norm voldoen.

Studentenorganisatie ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is tevreden met het uitstel. "Door de huidige situatie kan het zijn dat studenten buiten hun invloed om vertraging oplopen. Het is daarom goed dat studenten een jaar langer krijgen om hun bsa te halen", zegt voorzitter Kees Gillesse.

Geldnood

De minister wil ook de vele studenten tegemoetkomen die bijvoorbeeld hun baantje in de horeca zijn kwijtgeraakt en daardoor in geldnood raken. Ze kunnen lenen bij DUO of hun lopende lening verhogen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, voor het hele collegejaar. Als een student ook daarmee het hoofd niet boven water kan houden, "biedt DUO maatwerk", belooft Van Engelshoven.

Wie komend jaar wil gaan studeren, krijgt een maand langer de tijd om zich aan te melden. En mbo'ers die door de coronacrisis niet voor september al hun vakken of stages weten af te ronden, kunnen toch al aan het hbo beginnen. Zij krijgen tot januari de kans hun mbo-opleiding alsnog te voltooien.

Nieuws

menu