Meeste bruinvissen spoelen aan op Nederlandse stranden

Foto: ANP

De meeste gestrande bruinvissen aan Noordzeekusten in Europa worden aangetroffen in Nederland, concludeert de Universiteit Utrecht in een internationaal onderzoek.

Volgens de onderzoekers zijn sinds 1990 meer dan 16.000 van deze dode walvissen op Europese Noordzeekusten gevonden. De wetenschappers ontdekten ook dat sinds 2005 een opmerkelijk sterkere stijging van strandingen in vooral de zuidelijke Noordzee plaatsvond, terwijl de strandingsaantallen in de noordelijkere delen van de Noordzee nauwelijks veranderden.