Meststelsel wordt aangepakt: Schouten versimpelt beleid

Meststelsel wordt aangepakt: Schouten versimpelt beleid ANP

Het mestbeleid wordt aangepakt om de regeldruk, fraudegevoeligheid en de druk op het milieu aan te pakken. Landbouwminister Carola Schouten geeft in haar visie op het meststelsel aan dat er wat haar betreft uiteindelijk twee manieren overblijven om met mest om te gaan. Boeren moeten al hun mest op eigen grond of bij een boerderij in de buurt uitrijden of ze moeten alle mest afvoeren naar een mestverwerker.

Het uitrijden van mest op eigen land van de boer sluit aan bij de plannen van Schouten voor een kringlooplandbouw, waarbij gebruikte stoffen opnieuw worden gebruikt en stoffen uit een gebied daar ook weer terugkomen. Mocht een boer de mest niet op zijn eigen land kwijt kunnen, kan hij dit doen op een nabijgelegen akker- of tuinbouwbedrijf. Hierover kunnen de bedrijven onderling afspraken maken.