Milieuorganisaties: voorgestelde stikstofreductie te laag

Milieuorganisaties: voorgestelde stikstofreductie te laag ANP

Milieuorganisaties zijn niet tevreden met de stikstofmaatregelen die het kabinet vrijdag presenteerde. "De voorgestelde stikstofreductie is te laag. Zo blijft de natuur achteruitgaan, komen we onze wettelijke verplichtingen niet na en raakt Nederland niet uit de stikstofimpasse", aldus milieuclubs waaronder Greenpeace, Milieudefensie en Vogelbescherming Nederland.

Volgens de organisatie bieden de voorstellen - in het beste geval - slechts de helft van de reductie die nodig is. "Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor economische ontwikkeling én daadwerkelijk natuurherstel."

Het kabinet maakte bekend dat in 2030 de stikstofneerslag in de helft van de speciale natuurgebieden onder de kritische grens moet liggen. De komende tien jaar worden miljarden geïnvesteerd in het herstel van deze gebieden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu