Milieuzone Utrecht mag blijven van rechter

Milieuzone Utrecht mag blijven van rechter ANP

De gemeente Utrecht heeft geen fout gemaakt met het instellen van een milieuzone waar oude, vervuilende auto's en busjes niet in mogen. Volgens de rechter mocht de gemeente dit doen, ook al heeft de milieuzone misschien niet zo heel veel effect op de luchtkwaliteit in de stad.

De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) sleepten de gemeente Utrecht voor de rechter omdat zij het niet eens zijn met de zone.

De SSLU wilde van de zone af omdat die maar een heel klein beetje zou helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, of er zelfs helemaal niet goed voor zou zijn. Volgens de rechter heeft Utrecht een onvolledig beeld geschetst van de effecten, maar is dat niet genoeg reden om de milieuzone te schrappen. De KNC vond de verkeersborden die Utrecht gebruikt om de milieuzone aan te duiden, maar verwarrend. Ook dat vindt de rechter geen onoverkomelijk probleem.

De rechtbank wijst erop dat alleen is gekeken naar de vraag of het een redelijk besluit was van de gemeente. Over de vraag of de zone zelf goed of slecht is, heeft de rechter geen uitspraak gedaan, dat is allemaal al in de gemeenteraad besproken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu