Minder decibel, bescherming en voorlichting. Zo wil de Gezondheidsraad gehoorschade tegengaan | in beeld

De Gezondheidsraad heeft onlangs advies uitgebracht om het maximale geluidsniveau voor versterkte muziek te verlagen van 103 naar 100 decibel.

Gehoorschade is vaak onherstelbaar en schaadt de levenskwaliteit van de persoon in kwestie.

Gehoorschade is vaak onherstelbaar en schaadt de levenskwaliteit van de persoon in kwestie.

Volgens de raad draagt dat bij aan het verminderen van het risico op gehoorschade. Verder adviseert de raad om bestaande preventieve maatregelen, zoals het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming en het geven van voorlichting voort te zetten.