Minder vogels in stedelijke gebieden

Minder vogels in stedelijke gebieden ANP

Er komen steeds minder vogels voor in stedelijke gebieden in Nederland. Oorzaken zijn het volbouwen van de stad en het voor vogels ongunstige groenbeheer. Met enkele soorten, waaronder de slechtvalk, gaat het tegen de trend in wel goed.

Ten opzichte van 2007 waren er in 2020 gemiddeld 6 procent minder vogels in steden en dorpen te vinden, zo valt te lezen in een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek. Het slechtst gaat het met vogels die leven in struweel en struiken, die populatie is in het tijdsbestek van dertien jaar met gemiddeld 30 procent gedaald. Ook met andere vogels die op groene plekken in steden leven, gaat het slecht. De aantallen in bossen en parken daalden (20 procent), net als in het open groen (10 procent).

Nieuws

menu