Minister Adema: onzeker of we nu wel aan Europese mestvoorwaarden voldoen

Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ANP BART MAAT

„100 procent zekerheid” over de vraag of Nederland nu wel aan de voorwaarden voldoet waardoor het een uitzondering krijgt op de mestregels uit Europa, heeft het kabinet niet. Dat heeft landbouwminister Piet Adema gezegd in een zwaar debat over strengere regels die toch al vanaf dit jaar al gelden. De bewindsman bood tijdens dat overleg opnieuw meerdere keren zijn excuses aan.

In het najaar kreeg het kabinet te horen dat de uitzonderingspositie - waardoor voor Nederland soepelere regels gelden over het uitrijden van dierlijke mest - tot en met 2025 wordt afgebouwd. Maar om überhaupt nog zogenoemde ‘derogatie’ te krijgen, moeten Nederlandse boeren vanaf dit jaar aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een eis is het aanhouden van een bufferstrook, een stuk grond waarop de boer geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of stoffen tegen ongedierte en bacteriën mag gebruiken, om de waterkwaliteit te borgen.