Minister Dilan Yesilgöz wil maximumstraf voor deelname aan terroristische organisatie flink verhogen

Foto: Shutterstock

Deelname aan een terroristische organisatie wordt zwaarder bestraft. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) zegt nog voor kerst met een wetsvoorstel te komen om dat voor elkaar te krijgen.

Jihadisme is nog altijd een van de belangrijkste terrorismedreigingen in Nederland, blijkt uit rapportages van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zeker nu het kabinet massaal IS-vrouwen en -kinderen naar Nederland haalt om rechtszaken niet te laten verlopen en straffeloosheid te voorkomen, dreigt jihadisme als deze IS’ers na een gevangenisstraf op vrije voet komen. „Als je ze niet terughaalt is de rechtszaak verlopen, dan kunnen zij ons land binnenwandelen zonder dat we ze kunnen vervolgen”, zegt de VVD-bewindsvrouw daarover.

Tegenstander van terughalen IS’ers

Als Kamerlid verzette Yesilgöz zich fel tegen het terughalen van IS’ers. Nu gaat ze morrend akkoord met uitspraken van de rechter om IS’ers op te halen. „Als Kamerlid heb ik daar flink op gemopperd, maar als minister van Justitie en Veiligheid past het mij niet om een oordeel te hebben over uitspraken van de rechter.”

Eerder kondigde Yesilgöz al aan deelname aan een terroristische organisatie zwaarder te willen bestraffen, om te voorkomen dat uitreizigers in Nederland snel weer op straat staan. „Door het strafmaximum voor deelname aan een terroristische organisatie te verhogen naar 20 jaar geeft het kabinet een belangrijk signaal af”, zei ze daarover.

„Straffeloosheid van terugkeerders uit terroristische strijdgebieden wordt voorkomen, strafbare feiten worden vervolgd. Teruggekeerde uitreizigers zijn vrijwel allemaal veroordeeld”, redeneert de VVD-bewindsvrouw.

Veilige en gecontroleerde re-integratie

Ze wil niet alleen inzetten op langere gevangenisstraffen. „Op enig moment komen deze mensen weer vrij. Zij kunnen terugkeren naar oude netwerken en bijdragen aan een opleving van de jihadistische beweging in Nederland. Dat geldt ook voor mensen die vrijkomen nadat ze zijn veroordeeld voor terroristische misdrijven in Nederland. Daarom maakt ook inzet op een veilige en gecontroleerde re-integratie deel uit van deze strategie.”

12 vrouwen en 28 kinderen

Onlangs haalde het kabinet twaalf vrouwelijke Syriëgangers en hun 28 kinderen op. De vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven. De kinderen zijn na aankomst overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming en in instellingen geplaatst.

De vrouwen en hun kinderen zaten jarenlang vast in kampen, waar de leefomstandigheden slecht zijn. Het kabinet besloot de vrouwen terug te halen, zodat ze in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de terroristische organisatie IS. Als dit niet op tijd zou gebeuren, dan zouden hun rechtszaken vervallen.

De afgelopen jaren zijn meerdere vrouwen door de rechtbank in Nederland veroordeeld voor hun steun aan IS, die in Syrië en Irak destijds met veel geweld een kalifaat uitriep. De minister wil niet zeggen wat terughalen van IS’ers heeft gekost. „Die informatie is vertrouwelijk.”

België is daar wél open over. Daar werd ruim een miljoen euro betaald aan zo’n ophaalmissie.

Nieuws

menu