NAM onderzoekt dumpen afvalwater

FOTO ANP

De NAM laat onderzoeken of het bedrijf productiewater dat is gebruikt bij het oppompen van olie na zuivering kan dumpen in de Groningse Eems. Het is een van vijf alternatieven die woensdag zijn gepresenteerd.

Het met chemicaliën vervuilde en vooral erg zoute water werd tot vorig jaar in lege gasvelden in Twente geïnjecteerd. Maar nadat bij Hardenberg een lek in de afvalwaterleiding was geconstateerd, staakte de NAM de oliewinning in Drenthe. Sindsdien wordt onder toeziend oog van bestuurders uit Drenthe en Overijssel gezocht naar alternatieven.

Anders dan bij de injectie in Twente zal het water dat via pijplijnen in de Eems moet stromen, eerst worden gezuiverd. Het is een risicovol alternatief, blijkt uit een begeleidend rapport. Als er een lekkage ontstaat, kan verontreiniging via de Eemshaven in werelderfgoedgebied de Waddenzee terechtkomen.

Ongezuiverd water

Bestuurders uit Drenthe en Overijssel bespraken in november al het onderzoeken van dumpen in de Waddenzee, blijkt uit een verslag van de Begeleidingscommissie Afvalwaterinjecties. Daarbij werd al verwezen naar mogelijke negatieve gevolgen voor het Unesco-gebied.

Ook het hervatten van injecties van ongezuiverd water in Twente behoort tot de mogelijkheden, meldden NAM en de provincie Overijssel. In Twente is veel onrust over wat er in de bodem gepompt wordt. Statenleden hebben er al meerdere keren op aangedrongen het project nooit meer toe te staan. Een derde optie is beperkte zuivering gevolgd door injectie van het water in Drentse en Twentse bodem. Het vierde scenario dat onderzocht wordt is zuivering van het water, waarna het schone water geloosd wordt.

Donderdagavond worden omwonenden in Twente geïnformeerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu