NZa: tekort langdurige zorg kan oplopen tot 458 miljoen euro

NZa: tekort langdurige zorg kan oplopen tot 458 miljoen euro ANP

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht over dit jaar een tekort van 420 tot 458 miljoen euro op het budget voor de langdurige zorg aan bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en gehandicapten. "Op basis van de trend in de geleverde zorg berekenen we voor 2021 een tekort van 420 miljoen euro. Maar als we de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor langdurige zorg krijgt, meenemen in de berekening loopt het tekort op naar 458 miljoen euro", meldt de autoriteit.

Over het vorige jaar werd er op een tekort van 550 miljoen gerekend. Dat is door de overheid bijgeplust. Hoe groot het tekort werkelijk was, moet nog uit de declaraties blijken. De 420 tot 458 miljoen komt daar nog bovenop. Zonder het extra geld van vorig jaar was het tekort nu ruim het dubbele geweest.

Het grote tekort komt vooral doordat er meer patiënten met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg dan verwacht, aldus de organisatie. Dit heeft te maken met de overheveling van de zorg voor deze patiënten van de gemeenten en de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg, aldus een woordvoerder. "Ook vragen meer mensen een persoonsgebonden budget (pgb) aan, mogelijk als gevolg van de coronapandemie."

Ingrijpende politieke keuzes

De situatie vraagt "op korte termijn om duidelijke en veelal ook ingrijpende politieke keuzes", zegt de NZa. "Met als toekomstscenario een verdubbeling van het aantal ouderen boven de 75 in 2040 en een groeiend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers, liggen er grote uitdagingen op ons te wachten."

De prognoses zijn geen zekerheden, maar er tekent zich volgens de autoriteit wel een duidelijk beeld af van oplopende kosten voor de langdurige zorg. "Daar maken wij ons zorgen over."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu