Nagekomen gezinsleden statushouders niet meer naar druk Ter Apel

Nagekomen gezinsleden statushouders niet meer naar druk Ter Apel ANP

Om de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, houdt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een proef waarbij de aanmelding van nareizende gezinsleden van statushouders van Ter Apel naar de IND-locatie in Zevenaar gaat.

In Ter Apel melden zich wekelijks zo’n 240 zogenoemde nareizigers. De proef moet uitwijzen hoeveel nareizigers de IND in Zevenaar kan verwerken. Vanwege de hoge instroom van asielzoekers en nareizigers is het al geruime tijd erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

\u0009\u0009

Er was voor dit jaar rekening gehouden met een instroom van circa 18.000 eerste asielaanvragen. Maar de IND verwacht het uiteindelijke aantal tussen de 23.000 en 25.000 bedraagt.

\u0009\u0009

De IND-locatie in Zevenaar is inmiddels klaar om nareizigers te ontvangen. Met de geldende coronamaatregelen is rekening gehouden.

\u0009\u0009

Nareizende gezinsleden zijn voor vertrek naar Nederland al bekend bij de IND en hebben een inreisvisum. De aanmelding bij de IND en de inschrijving in de Basisregistratie Personen zijn de enige administratieve handelingen die nodig zijn na aankomst in Nederland.

Nieuws

menu