Uitspraak Europese Hof 'vervelend' voor natuurorganisaties

De Reest. FOTO DVHN Archief

Nederlandse natuurorganisaties hebben volgens particuliere landeigenaren ten onrechte ‘staatssubsidies’ voor de aankoop van gronden gehad.

Het Europese Hof heeft woensdag bepaald dat de Europese Commissie deze aantijging opnieuw moet behandelen. Volgens Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, draait het om een subsidieregeling die van kracht was tussen 1993 en 2010. ,,Alle natuurorganisaties werden in staat gesteld om gronden aan te kopen ter verwezenlijking van de Ecologische Hoofdstructuur.’’

Gelijk speelveld

Om een gelijk speelveld te creëren is de regeling in 2010 verruimd. Vanaf dat moment mochten ook particulieren en landgoedeigenaren er gebruik van maken. Deze partijen, die hun belangen behartigen in Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), vinden dat hen dat daarvoor ten onrechte is onthouden. Ze hebben daarover hun beklag gedaan bij de Europese Commissie. Die heeft in 2015 beslist dat de regeling weliswaar tekortschoot, maar dat er geen grond was om deze met terugwerkende kracht te herzien.


Juridische circus

Daarmee leek de kous af, maar de VGG heeft bezwaar tegen deze uitspraak aangetekend bij het Gerecht van de EU. Glastra: ,,Die kwam tot het oordeel dat de Europese Commissie niet de juiste procedure heeft gevolgd. Het Hof heeft dat nu bevestigd. Het gevolg is dat het hele juridische circus weer opnieuw begint.’’

Mocht de VGG uiteindelijk gelijk krijgen, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor Natuurmonumenten en de twaalf provinciale Landschappen. De VGG eist namelijk dat de overheid de subsidies terugvordert.

‘Vele miljoenen’

Zowel het Groninger Landschap als het Drents Landschap hebben destijds ‘vele miljoenen’ uitgegeven voor de aankoop van gronden. Het Groninger Landschap onder meer voor het Reitdiepdal en het Zuidlaardermeer en Het Drents Landschap voor de Reest en het Hunzedal.

Volgens Melle Buruma van Het Drents Landschap, werden alle gebieden door de overheid aangewezen. ,,Soms kocht de overheid gronden, die aan ons werden doorverkocht. Andere keren schaften we de gronden direct aan. Maar nooit zonder toestemming van de overheid.’’

Blunder

Het punt is dat het rijk de subsidieregeling nooit aan Brussel heeft voorgelegd. Een blunder, beaamt Buruma. ,,Daardoor zijn wij nu in deze rare positie terechtgekomen. Door de uitspraak van het Hof blijven we in onzekerheid over de consequenties.’’

Glastra maakt zich niet zoveel zorgen. Hij wijst erop dat de beschuldiging van ‘ongeoorloofde staatssteun’ alleen van toepassing is op bedrijven. ,,We zijn een stichting en geen onderneming, dus inhoudelijk zie ik de zaak met vertrouwen tegemoet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu