Natuurorganisaties organiseren vleermuistelling

Natuurorganisaties organiseren vleermuistelling ANP

Om erachter te komen hoeveel vleermuizen er in Nederland rondvliegen en waar ze voorkomen, wordt dit weekeinde een vleermuistelling gehouden. De Zoogdiervereniging heeft speciaal voor die telling een zoekkaart gemaakt, zodat tellers de soorten vleermuizen die het meest in de bebouwde kom voorkomen ook van elkaar kunnen onderscheiden.

In Nederland komen achttien soorten vleermuizen voor. De dieren eten veel muggen en voor de tuinbouw schadelijke insecten en zijn daarom belangrijk voor de biodiversiteit. In een gebied waar veel vleermuizen vliegen is het met de natuur goed gesteld, aldus de natuurorganisaties. Nederlandse vleermuizen dragen geen coronavirus bij zich.

Nieuws

menu