Nederlanders zijn gelukkiger met Nederland

Nederlanders zijn gelukkiger met Nederland ANP

Nederlanders zijn in deze tijden van corona gelukkiger met het leven in Nederland. In een enquête van Namens Nederland zegt 64 procent gelukkig te zijn met het leven in dit land. Vorig jaar gold dit voor 37 procent van de bevolking. De peiling is sinds 15 april gehouden en ruim 65.000 mensen hebben eraan meegedaan.

Bijna driekwart van de deelnemers vindt dat er in de toekomst veel aandacht voor de zorg moet zijn. Zo willen ze dat de capaciteit van ziekenhuizen wordt uitgebreid. Ook werkgelegenheid en onderwijs zijn belangrijke thema's. Verder willen veel mensen dat er meer wordt gedaan tegen eenzaamheid bij ouderen. Om de economie weer op gang te krijgen, willen de deelnemers dat het midden- en kleinbedrijf en mensen met een tijdelijk contract hulp krijgen. Vooralsnog maakt slechts 15 procent van de mensen zich zorgen om de eigen baan.

In de enquête geeft 87 procent van de deelnemers aan dat er meer moet worden getest op corona. Zes van de tien mensen willen dat scholen en winkels weer open gaan. Een op de drie mensen vindt dat kwetsbare groepen in quarantaine moeten worden geplaatst, minder dan voorheen. Het aantal mensen dat wil dat horeca en musea worden heropend, groeit.

Zes op de tien mensen zijn tevreden over de manier waarop de overheid omgaat met de coronacrisis. Dat is wel iets minder dan een week geleden. Ook de steun voor corona-apps neemt af.

De peiling Namens Nederland is opgezet door NL2025, een samenwerkingsverband van betrokken ondernemers, sporters, wetenschappers, mensen uit de kunstwereld en anderen. Onder de 'aanjagers' zijn sporters als Erben Wennemars en Esther Vergeer, zakenmensen als Feike Sijbesma en Harold Goddijn, wetenschappers als Rianne Letschert en Erik Scherder, en oud-premier Jan Peter Balkenende.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu