Nieuw kabinet wil structureel 4,5 miljard euro op zorg besparen

Nieuw kabinet wil structureel 4,5 miljard euro op zorg besparen ANP

De nieuwe coalitie is van plan om structureel ruim 4,5 miljard euro per jaar minder uit te geven aan de zorg. Dat is volgens het nieuwe coalitieakkoord nodig om "met het oog op de lange termijn" de overheidsuitgaven niet te ver te laten stijgen. Gesproken wordt van "maatregelen om de sterk groeiende zorguitgaven af te vlakken".

Het coalitieakkoord is weinig concreet over de bezuinigingen op de zorg. Waar het geld precies vandaan moet komen, is niet helemaal duidelijk. "Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet ter discussie, maar verbeteringen in het stelsel zijn nodig", zo is in het akkoord te lezen. Er komt meer aandacht voor preventie en "overbehandeling" moet beter voorkomen worden.