Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld in coronatijd

Feestjes gaan zich mogelijk verplaatsen ANP

Nu mensen door de maatregelen tegen verspreiding van corona vooral thuiszitten, blijft huiselijk geweld vaker verborgen. Daarom beginnen de ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne tegen fysieke, psychische of seksuele mishandeling van partners, kinderen en ouderen, met als slogan 'Het houdt niet op, totdat je iets doet'.

Slachtoffers worden gewezen op mogelijkheden om hun verhaal te vertellen of advies te vragen. Datzelfde geldt ook voor mensen in hun omgeving. De campagne wordt gevoerd via televisie en radio en online. Op de speciale website www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl zijn concrete tips en adviezen te vinden. Ook kan 24 uur per dag, eventueel anoniem, worden gebeld met Veilig Thuis via 0800-2000.

Nieuws

menu