Nieuwe wet kan politieke partijen verbieden die democratie ondermijnen of rechtsstaat willen afschaffen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad. Foto: ANP

Het kabinet heeft een nieuwe wet gepubliceerd waarmee politieke partijen verboden kunnen worden als ze de democratische rechtsstaat ondermijnen of de rechtsstaat zelfs willen afschaffen.

Als de wet wordt aangenomen, betekent dat dat de rechter een verbod „als laatste redmiddel kan opleggen als partijen de democratie kapot willen maken”, zegt verantwoordelijk minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken).

Specifieker