Nog meer mensen verlaten de kerk: bijna 6 op de 10 Nederlanders niet religieus

Foto: Shutterstock

De groep Nederlanders die zegt niet gelovig te zijn is wederom gegroeid.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rekende 58 procent van de 15-plussers zich vorig jaar niet tot een religie of levensbeschouwelijke groepering. In 2020 was dit 55 procent, en in 2010 nog 45 procent.