Onderwijsbond: Slob degradeert het beroep van leraren

Onderwijsbond: Slob degradeert het beroep van leraren ANP

Minister Arie Slob "degradeert het beroep leraar" door scholen toe te staan om mensen zonder lesbevoegdheid voor klassen te zetten, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) gaf vorige week toestemming om in de vier grote steden en Almere bij wijze van experiment "andere professionals" dan docenten een aantal lesuren te laten invullen. Het is een noodplan tegen het lerarentekort.

Het idee is dat mensen uit andere sectoren hun creatieve, sociale of digitale vaardigheden kunnen overbrengen aan schoolkinderen. Ze mogen geen Nederlands, rekenen, wiskunde of gymles geven, daarvoor moeten altijd vakbekwame leraren worden ingezet. Ook het aantal uren is beperkt: maximaal 22 uur per maand. Dat komt neer op één schooldag per week.

Nieuws

menu