Onderwijsraad: overweeg anders om te gaan met zomervakantie

Onderwijsraad: overweeg anders om te gaan met zomervakantie ANP

De zomervakantie krijgt mogelijk een andere invulling als kinderen na de meivakantie nog niet naar school kunnen. In een advies aan het kabinet zegt de Onderwijsraad dat overwogen zou kunnen worden om in dat geval de vakantie deels in te korten of naar voren te halen.

"Het onderwijs maakt ongekende tijden door, waarbij ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn geweest. Bij het ondervangen van de gevolgen van deze maatregelen, zoals het inlopen van achterstanden, is het van belang steeds in het oog te houden wat nu acuut is en wat later kan", zegt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad.

Minister Arie Slob (Onderwijs) krijgt ook het advies om de focus nu vooral te leggen op de opvang van kinderen en jongeren in onveilige situaties. "De raad steunt de aanpak van de minister. De afspraken zijn echter nog niet voor iedereen in het onderwijsveld helder. De raad beveelt de minister daarom aan om snel duidelijkheid te verschaffen over de ruimte die scholen hebben om deze kinderen of jongeren toch op te vangen. En de raad vraagt de minister gemeenten en schoolbesturen stevig aan te spreken als ze achterblijven in hun acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden".

Zomerscholen

Het ministerie van Onderwijs zegt goed te luisteren naar de adviezen en benadrukt continu in gesprek te blijven met scholen. Momenteel wordt nagedacht over manieren waarop scholen op een bepaald moment weer open kunnen. Daarbij spelen naast de richtlijnen van het RIVM ook de aanbevelingen van de Onderwijsraad een belangrijke rol. "We blijven met scholen alles op alles zetten om onderwijsachterstanden te voorkomen", laat een woordvoerster weten.

"Met de huidige richtlijnen van anderhalve meter is het niet mogelijk om de scholen weer op te starten", zegt voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (Aob) in ieder geval. "Daar zijn onze leden glashelder over."

"Zestig procent van onze leden denkt dat een zomerschool niet de juiste manier is om achterstanden in te halen", aldus Stolk. "Het wegwerken van achterstanden is afhankelijk van de individuele leerling en de school. In achterstandswijken worden hier en daar al zomerscholen opgezet, maar niet alle leerlingen hebben dezelfde achterstand opgelopen en hebben dezelfde aanpak nodig. Dit is echt maatwerk - laat dat aan de leraar."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu