Onderzoeksraad bekijkt kabinetsaanpak coronacrisis

Onderzoeksraad bekijkt kabinetsaanpak coronacrisis ANP

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen de coronacrisis hebben aangepakt. Het gaat dan om de voorbereiding op de pandemie, de crisisbeheersing, de getroffen maatregelen en de exitstrategie. De OVV hoopt over ruim een jaar met de bevindingen te komen, laat de onafhankelijke instantie donderdag weten.

De Onderzoeksraad kijkt ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten. Medische handelingen en economische steunmaatregelen vallen buiten het onderzoek. "Omdat partijen nog volop bezig zijn met het bestrijden van de crisis, doet de Raad nog geen uitvoerend onderzoek bij de betrokken partijen zelf", staat in een toelichting.

Nieuws

menu