'Ook heel 2021 soepeler subsidieregels voor kunst en cultuur'

'Ook heel 2021 soepeler subsidieregels voor kunst en cultuur' ANP

Kunst- en cultuurinstellingen die door het Rijk worden gesubsidieerd, moeten ook in 2021 kunnen rekenen op soepeler regels voor overheidsbijdragen. Dat is nodig om te overleven, aan te passen én te vernieuwen, schrijft de Raad voor Cultuur aan minister Ingrid van Engelshoven.

Omdat de kunst- en cultuursector door de coronamaatregelen voorlopig nog stilligt en straks mondjesmaat op gang zal komen, zijn de subsidievoorwaarden op het ogenblik niet zo streng. Ook zijn er diverse steunmaatregelen. Toch is de situatie volgens de raad voor de sector "een nachtmerrie", die al bijna 1 miljard euro aan inkomsten heeft gekost. Het wordt allemaal nog erger, met name door de festivals die deze zomer niet door kunnen gaan.

"Door het verlengen van het huidige coulancebeleid door de minister krijgen de gesubsidieerde instellingen een jaar de tijd om hun activiteitenplannen bij te stellen en de nodige innovaties voor te bereiden", aldus het adviesorgaan.

Onlineactiviteiten

Sommige vernieuwingen, zoals onlineactiviteiten, kunnen ook weleens blijvend zijn en moeten misschien zelfs standaard worden. "De spontane en creatieve initiatieven en noodoplossingen die door makers en instellingen zijn bedacht tijdens de huidige lockdown laten zien dat de sector uitblinkt in innovatiekracht", prijst de raad. Ook andere sectoren kunnen hun voordeel doen met deze ervaringen.

Het adviesorgaan wil tot 1 november samen met de stedelijke regio’s, fondsen en kunst- en cultuurwereld overleggen over hoe er kan worden ingesprongen op drie situaties: een lockdownscenario, een 1,5 meterscenario en een scenario van 'het nieuwe normaal', waarbij volgens bepaalde regels weer grotere groepen bij elkaar mogen komen. Er wordt daarbij gekeken naar onder meer verdere digitalisering, maar ook naar herinrichting van ruimten en een nieuwe aanpak voor het ontvangen van publiek. Ook ongesubsidieerde instellingen worden daarbij betrokken, omdat die even belangrijk zijn voor een bloeiend cultureel klimaat.

Intussen gaat de raad op 4 juni nog wel, zoals voorgenomen, de minister adviseren over de 220 aanvragen van diverse instellingen voor een plek in het subsidiesysteem van het Rijk, de zogenoemde Basisinfrastructuur (BIS), om toch zo veel mogelijk houvast te geven. In de periode 2021-2024 is er daarin ruimte voor maximaal 116 honoreringen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu