Opinie: Laat thuiszorg door gemeenten uitvoeren

Thuiszorgers hielden dinsdag een demonstratie voor de overname van thuiszorgorganisatie TSN door Buurtzorg.

Een eigen, gemeentelijke thuiszorgorganisatie kan de problemen in de thuiszorg verhelpen.

Cliënten willen graag hun vaste hulp in plaats van steeds iemand anders over de vloer. Thuiszorgwerkers willen af van de stopwatchcultuur waarmee hun werk door thuiszorgbedrijven onmogelijk en onmenselijk wordt gemaakt. En gemeenten werden geconfronteerd met bezuinigingen van 40 procent, nadat het Rijk de taken en verantwoordelijkheden voor de thuiszorg over de schutting had gegooid.

Dit heeft mede geleid tot een dreigend faillissement van TSN Thuiszorg, waardoor 40.000 cliënten en 12.000 thuiszorgwerkers in onrust en onzekerheid verkeren. Toen TSN Thuiszorg eind november 2015 surseance van betaling aanvroeg, begonnen gemeenten angstig om zich heen te kijken. Sommige gingen druk op zoek naar andere partijen die de thuiszorg konden overnemen. Andere gemeenten, politieke partijen en de vakbonden vestigden hun hoop op de overnamekandidaat Buurtzorg. Deze thuiszorgorganisatie onderscheidt zich van anderen omdat ze werkt met kleine teams die zelfstandig thuiszorg leveren. De vraag is wel of hiermee de problemen in de thuiszorg structureel worden opgelost.

Blijvende onzekerheid

De problemen in de thuiszorg worden veroorzaakt door een combinatie van forse bezuinigingen, grootschaligheid, winstgeoriënteerde thuiszorgorganisaties en kunstmatig ingevoerde marktwerking. Veel mensen vinden de bezuinigingen onmenselijk, onverantwoord en onnodig. Winstgeoriënteerde thuiszorgorganisaties als TSN veroorzaken al jaren onrust en onzekerheid onder thuiszorgwerkers en hun cliënten.

In Groningen probeert TSN nu thuiszorgwerkers van zijn ‘zieke’ bv naar zijn ‘gezonde’ bv over te hevelen, zonder daarbij rekening te houden met opgebouwde arbeidsvoorwaarden en behoud van contractuele uren. Het gevolg van het mislukte systeem van marktwerking in de zorg is dat men elkaar de zwarte piet probeert toe te schuiven. Mensen hebben niets aan politici, gemeenten en winstgeoriënteerde thuiszorgorganisaties die naar elkaar wijzen. Het overstappen naar andere thuiszorgaanbieders leidt ertoe dat cliënten weer in onzekerheid zitten en opnieuw een nieuwe hulp over de vloer krijgen. Thuiszorgwerkers verkeren blijvend in onzekerheid omdat zij niet zeker zijn van hun baan en bij een andere thuiszorgaanbieder hun opgebouwde arbeidsvoorwaarden en contractuele uren verliezen.

Van marktwerking naar samenwerking

Daarom vindt de SP dat we van marktwerking naar samenwerking moeten. Gemeenten moeten de mogelijkheden bekijken om een eigen gemeentelijke thuiszorgorganisatie op te richten. Op die manier stoppen we de marktwerking en geven we gemeenten volledige zeggenschap en regie over de thuiszorg. Dan kunnen we de thuiszorg inrichten zoals cliënten en thuiszorgwerkers dat willen. De Groninger wijken en buurten lenen zich uitstekend voor het organiseren van zorg, niet alleen vanwege de kleinschaligheid, maar ook omdat familie en buurtgenoten vlakbij zijn, zodat vrijwilligers en mantelzorgers gemakkelijker te betrekken zijn.

Een kleinschalige, menselijke aanpak geeft de thuiszorgwerkers beroepstrots, waardoor cliënten weer zorg krijgen op een menselijke maat. Zelfstandige thuiszorgteams kunnen we volledige verantwoordelijkheid én de vrijheid geven om zorg en hulp te verlenen en te organiseren, van aanmelding en beoordeling tot uitvoering. Hiermee stopt het registratie- en indicatiecircus en geven we beroepskrachten autonomie en verantwoordelijkheid.

Door zelf gemeentelijke thuiszorg te organiseren kunnen we met kleinschalige buurt- of wijkteams werken zonder ingewikkelde indicatiestellingen. Door zorg te geven van mens tot mens kunnen we werken aan een systeem van samenwerking in plaats van concurrentie. Zo bouwen we met hoop en optimisme aan zorg die van ons allemaal is.

 

Jimmy Dijk, SP-fractievoorzitter gemeenteraad Groningen

Nieuws

Meest gelezen

menu